jarný trimester sa blíži ku koncu!

Máme pred sebou 10-ty týždeň jarného trimestra, takže sa pomaly treba začať pripravovať na záverečné testy!

Dvanástym týždňom sa u nás výuka konči (20.6.2014) a začínajú sa prázdniny. Individuálni študenti, ktorí nestihnú absolvovať všetky svoje hodiny do 20.6. si môžu po dohode s lektorom svoj trimester predĺžiť.