voľné miesta v kurzoch od januára

Rozvrh máme hotový, v skupinkách je ešte pár miest :-)

angličtina deti 8-9 rokov pondelok 14:20-15:20

angličtina deti 11-12 rokov utorok 15:00-16:00

španielčina začiatočníci plus II. A1  pondelok a streda 16:15-17:45

španielčina veľmi mierne pokročilí III. A1 pondelok a streda 18:00-19:30

španielčina mierne pokročilí A2 pondelok a štvrtok 17:00-18:30

španielčina vyššie stredne pokročilí B1 utorok a štvrtok 17:00-18:30

španielčina začiatočníci I. A1 utorok a štvrtok  18:40-20:10

španielčina pokročilí B2 štvrtok 7:20-8:20

angličtina mierne pokročilí B1 utorok 16:40-18:10

angličtina mierne pokročilí B1 štvrtok 15:00-16:30

tešíme sa na Vás !