Angličtina

Angličtina je západogermánsky jazyk, pôvodom z Anglicka. Je to druhý najrozšírenejší materinský jazyk na svete, pre približne 402 miliónov ľudí (2002). Angličtina má postavenie lingua franca (dorozumievací jazyk v mnohojazyčných oblastiach) v mnohých častiach sveta vďaka ústrednému vojenskému, ekonomickému, politickému a vedeckému vplyvu Spojeného kráľovstva v 18. a 19. a Spojených štátov začiatkom 20.storočia.

Angličtina sa taktiež používa ako hlavný dorozumievací jazyk vo viacerých oblastiach, napríklad výpočtová technika alebo geografia. Pri prekladaní textov do väčšiny jazykov sa prekladá najčastejšie práve z Angličtiny.

Je to jazyk, ktorý študuje najviac ľudí učiacich sa cudzí jazyk. Zároveň je to jazyk, ktorého základy sú v celku ľahko zvládnuteľné, avšak čím ďalej sa človek angličtine venuje, tým viac zisťuje, že je to neskutočne ťažký jazyk a že je temer nemožné ho dokonale ovládať.

Na mojich hodinách sa snažím priblížiť študentom angličtinu britskú aj americkú, upozorňovať na zaujímavosti a čo najrýchlejšie sa dosiahnuť úroveň bežnej komunikácie.