o študijných materiáloch

Na klasických kurzoch angličtiny používame učebnice Straightforward Beginner – Advanced.  Objednať si ich môžete aj u nás.

Táto učebnica je zatiaľ pre nás najlepšia. Okrem toho, že má zaujímavé témy sme názoru, že má veľmi dobre spracované cvičenia na posluch. Konverzácie znejú veľmi reálne, sú zakomponované reálne prízvuky z rôznych regiónov a krajín, používajú množstvo bežných hovorových zvratov. Jednoducho, akoby ste sa naozaj preniesli do UK, či USA.

Okrem toho máme špecializované individuálne hodiny buď pre deti, alebo na jazykové skúšky, kde používame knihy špeciálne, po vzájomnej dohode so študentom.

Študentom však odporúčame čítať aj iné knihy ako učebnice. Nájsť ich môžu na rôznych web stránkach, napríklad:

www.eurobooks.sk

www.martinus.sk

www.infoa.sk

www.bibio.com