naša prihláška jazykový na kurz

Na kurz sa môžete prihlásiť ak vyplníte nasledujúci online formulár:

Informácie o kurze a podmienkach:
Všetky kurzy trvajú 12 týždňov. Presný rozvrh bude stanovený pred začiatkom trimestra. Keďže kapacita je značne obmedzená a otvárame len niekoľko skupiniek, vopred prihlásení študenti budú mať miesto v kurze do rezervované, potom už rozhoduje promptná úhrada. Kurz je potrebné uhradiť vopred, prevodom na účet alebo platbou v hotovosti, najneskôr však na prvej hodine platbou v hotovosti.

*Pri individuálnych kurzoch sa dá stanoviť začiatok, trvanie, či frekvencia individuálne. Takisto sú však kapacity obmedzené a preto je potrebné sa prihlásiť vopred. Ak sa študent nemôže zúčastniť hodiny, a hodina je zrušená minimálne 1 deň vopred, bude hodina nahradená v inom termíne do konca trvania trimestra. Ak sa hodiny nemôže zúčastniť lektor zo závažných dôvodov, a nepodarí sa hodinu nahradiť v žiadnom náhradnom termíne počas celého trvania kurz, peniaze za túto hodinu sú študentovi vrátené.