naše knižky

Od septembra 2014 začíname na hodinách španielčiny pre nových študentov používať nové knihy Nos vemos!

Nos vemos! je kniha, ktorá používa prirodzený a jednoduchý spôsob výuky. Je moderná, mú zaujímavé témy, má prehľadnú dvojstranu, ktorá sumarizuje prebrané učivo na konci každej lekcie. Tiež má veľmi zaujímavé počúvania. Sami zistíte! 

¡Nos vemos! 2 - Libro del alumno

¡Nos vemos! 1 - Cuaderno de ejercicios¡Nos vemos! 2 - Cuaderno de ejercicios¡Nos vemos! 3 - Cuaderno de ejercicios

Na klasických kurzoch španielčiny sme doteraz používali knihy Ven nuevo 1-3. Objednať si ich môžete aj u nás.

Na rozbehnutých kurzoch ich používať stále ešte budeme. Stále je to dobrá kniha, ale ako všetko ide dopredu, tak aj učebnice.

Na klasických kurzoch angličtiny používame učebnice Straightforward Beginner – Advanced.  Objednať si ich môžete aj u nás.

Táto učebnica je zatiaľ pre nás najlepšia. Okrem toho, že má zaujímavé témy sme názoru, že má veľmi dobre spracované cvičenia na posluch. Konverzácie znejú veľmi reálne, sú zakomponované reálne prízvuky z rôznych regiónov a krajín, používajú množstvo bežných hovorových zvratov. Jednoducho, akoby ste sa naozaj preniesli do UK, či USA.

Okrem toho máme špecializované individuálne hodiny buď pre deti, alebo na jazykové skúšky, kde používame knihy špeciálne, po vzájomnej dohode so študentom.