naše knižky

Na hodinách španielčiny používame Nos vemos!, momentálne v novej edícii Nos vemos hoy!

Nos vemos! je kniha, ktorá používa prirodzený a jednoduchý spôsob výuky. Je moderná, mú zaujímavé témy, má prehľadnú dvojstranu, ktorá sumarizuje prebrané učivo na konci každej lekcie. Tiež má veľmi zaujímavé počúvania. Sami zistíte!  Viac o učebnici si môžte pozrieť tu:

https://difusion.com/adultos/

 

 

Na klasických kurzoch angličtiny používame učebnice Straightforward Beginner – Advanced. 

Táto učebnica má zaujímavé témy a veľmi dobre spracované cvičenia na posluch. Konverzácie znejú veľmi reálne, sú zakomponované reálne prízvuky z rôznych regiónov a krajín, používajú množstvo bežných hovorových zvratov. Jednoducho, akoby ste sa naozaj preniesli do UK, či USA. Viac o učebnici si môžte pozrieť tu:

http://www.macmillanstraightforward.com/

 Objednať si ich môžete aj u nás.

Okrem toho máme špecializované individuálne hodiny buď pre deti, alebo na jazykové skúšky, kde používame knihy špeciálne, po vzájomnej dohode so študentom.

Benefitom pre našich študentov je široký výber kníh v našej knižnici, rôznej pokročilostnej úrovne a rôznych žánrov. Je z čoho vyberať!