o španielskom jazyku

Španielčina je románsky jazyk. Dnes na svete používa španielčinu ako materinský jazyk okolo 420 miliónov ľudí, čím sa radí na druhé miesto hneď za mandarínsku čínštinu.

Dohovoríte sa ňou v Španielsku, okrem Brazílie a niekoľkých menších štátov v celej latinskej Amerike, v 2 afrických štátoch, na dokonca na Filipínach:-)

V Španielskom kráľovstve sa hovorí 19-timi rôznymi jazykmi a nárečiami, pričom 6 z nich zastáva miesto oficiálneho jazyka v rôznych regiónoch. (španielčina, katalánčina, arančina, galícijština, baskičtina (jazyk euskera) a valencijština. Španielčinou sa tu rozumie kastílčina (castellano), ktorá je oficiálnym jazykom celej krajiny a podľa španielskej ústavy „všetci obyvatelia majú povinnosť ju ovládať“. Jej názov je odvodený od regiónu volajúceho sa Kastília (Castilla), ktorej historické jadro sa (v čase vzniku kastílčiny v stredoveku) nachádzalo na sever od Madridu.

Latinskoamerická španielčina sa líši najmä v slovíčkach (okolo asi 20-30% slov je odlišných), v prízvuku a vo výslovnosti niektorých hlások. Aj napriek mnohým odlišnostiam vo výslovnosti, je španielčina vzhľadom na svoju rozlohu jazyk pozoruhodne jednotný.Najznámejšími a najpočetnejšími hispanoamerickými variantmi sú španielčina mexická, argentínska, kolumbijská, kubánska..Asi najlepšie sa začiatočníkom počúva Španielčina Mexičanov, ktorí vyslovujú slová veľmi zrozumiteľne (mali sme mexickú lektorku a študenti ju milovali :-), o niečo ťažšie sa vám bude rozumieť Argentínčanom. Overiť si to môžete ak si pustíte telenovelu v duálnom režime. Je to veľmi dobrá a ľahko dostupná pomôcka na opakované počúvanie slovnej zásoby. My vo Venga! sa nešpecializujeme na kastílčinu, je pre nás dôležité aby sa študent dohovoril všade, od Madridu až po Ohňovú zem.

Španielčina je pozoruhodný a aj ťažký jazyk. Kto sa ho raz však rozhodne naučiť, neoľutuje. My sa pri výuke snažíme odovzdávať študentom okrem jazyka aj všetky zaujímavosti o kultúre, zvykoch a živote v Španielsku, ale i v Južnej Amerike. Veľa rozprávame o typickom jedle, každý musí vedieť čo je „paella“ a čo je „arepa“, učíme študentov rozoznať salsu od flamenca, ako sa zbaliť na júlovú dovolenku v Argentíne, či č omu sa radšej vyhnúť počas dovolenky na Kube :-)