Španielčina

Španielčina je románsky jazyk. Dnes na svete používa španielčinu ako materinský jazyk okolo 420 miliónov ľudí, čím sa radí na druhé miesto hneď za mandarínsku čínštinu.

Dohovoríte sa ňou v Španielsku, okrem Brazílie a niekoľkých menších štátov v celej latinskej Amerike, v 2 afrických štátoch, na dokonca na Filipínach:-)

V Španielskom kráľovstve sa hovorí 19-timi rôznymi jazykmi a nárečiami, pričom 6 z nich zastáva miesto oficiálneho jazyka v rôznych regiónoch. (španielčina, katalánčina, arančina, galícijština, baskičtina (jazyk euskera) a valencijština. Španielčinou sa tu rozumie kastílčina (castellano), ktorá je oficiálnym jazykom celej krajiny a podľa španielskej ústavy „všetci obyvatelia majú povinnosť ju ovládať“. Jej názov je odvodený od regiónu volajúceho sa Kastília (Castilla), ktorej historické jadro sa (v čase vzniku kastílčiny v stredoveku) nachádzalo na sever od Madridu.

.

Latinskoamerická španielčina sa líši najmä v slovíčkach (okolo asi 20-30% slov je odlišných), v prízvuku a vo výslovnosti niektorých hlások. Aj napriek mnohým odlišnostiam vo výslovnosti, je španielčina vzhľadom na svoju rozlohu jazyk pozoruhodne jednotný.Najznámejšími a najpočetnejšími hispanoamerickými variantmi sú španielčina mexická, argentínska, kolumbijská, kubánska..Asi najlepšie sa začiatočníkom počúva Španielčina Mexičanov, ktorí vyslovujú slová veľmi zrozumiteľne (mali sme mexickú lektorku a študenti ju milovali :-), o niečo ťažšie sa vám bude rozumieť Argentínčanom. Overiť si to môžete ak si pustíte telenovelu v duálnom režime. Je to veľmi dobrá a ľahko dostupná pomôcka na opakované počúvanie slovnej zásoby. My vo Venga! sa nešpecializujeme na kastílčinu, je pre nás dôležité aby sa študent dohovoril všade, od Madridu až po Ohňovú zem.

.

Španielčina je pozoruhodný a aj ťažký jazyk. Kto sa ho raz však rozhodne naučiť, neoľutuje. My sa pri výuke snažíme odovzdávať študentom okrem jazyka aj všetky zaujímavosti o kultúre, zvykoch a živote v Španielsku, ale i v Južnej Amerike. Veľa rozprávame o typickom jedle, každý musí vedieť čo je „paella“ a čo je „arepa“, učíme študentov rozoznať salsu od flamenca, ako sa zbaliť na júlovú dovolenku v Argentíne, či č omu sa radšej vyhnúť počas dovolenky na Kube :-)