Jazykové kurzy

KLASICKÉ KURZY POČAS ROKA

Každý si musí zvoliť, ktorá forma jazykovej výučby mu bude najviac vyhovovať. V ponuke je výučba skupinová, ale aj individuálna. Od jesene, zimy a jari sa otvárajú jazykové kurzy anglického a španielskeho jazyka. Školský rok je teda rozdelený na 3 trimestre.  Na základe krátkeho rozhovoru, ktorý zhodnotí vaše komunikačné zdatnosti budete zaradení do jednej z úrovní.

Úrovne:

 • začiatočníci
 • mierne pokročilí
 • stredne pokročilí
 • pokročilí I.
 • pokročilí II.
 • kurz konverzácie

Klasický, najzákladnejši jazykový kurz trvá 48 vyučovacích hodín a prebieha 2 krát do týždňa po 2 vyučovacie hodiny (90 minút), prípadne sú v ponuke kurzy iba jeden krát do týždňa, alebo s variantou 60-minútových hodín.(viď. cenník). Pre úplných začiatočníkov však ponúkame len kurzy 2x do týždňa, pretože začínať s jazykom si vyžaduje intenzívnejší prístup.

S INDIVIDUÁLNYM KURZOM JE MOŽNÉ ZAČAŤ KEDYKOĽVEK, AJ ZAJTRA :-)

 

Snažíme sa prispôsobiť čo najväčšiemu množstvu študentov, a preto záujemca najprv vyplní prihlášku, kde uvedie o aký jazyk má záujem, na akej pokročilostnej úrovni sa nachádza (iní ako začiatočníci musia prejsť krátkym pohovorom), a najmä uvedie všetky možné dni a časy, ktoré mu vyhovujú. My sa potom pokúšame priebežne zostavovať skupinky tak aby bol rozvrh pre čo najviac ľudí ideálny.

PREČO VENGA!

 • malé študijné skupinky (4-7 osôb v kurze), čo zvyšuje účinnosť výuky, robí ju individuálnejšou a vytvára priateľskú atmosféru
 • značný dôraz na konverzáciu a schopnosť dorozumieť sa v bežných životných situáciách
 • lektorky a lektori, pre ktorých je práca koníčkom
 • čas výuky je rôzny, organizujeme ranné aj večerné kurzy, snažíme sa však prispôsobiť aj špecifickým požiadavkám študentov
 • výhodné ceny
 • príjemné prostredie