náš cenník

Jazyková výuka

Kurz 1 osoba 2 osoby 3 – 7 osôb
kurz 90 minút 2x v týždni 579€ 319€ 209€
kurz 90 minút 1x v týždni 319€ 189€ 139€
kurz 60 minút 2x v týždni 439€ 269€ -
kurz 60 minút 1x v týždni 229€ - -
týždňový intenzívny kurz 229€ 129€ 99€
Kurzy pre deti 1 osoba* 2 osoby 3 – 7 osôb
kurz 60 minút 2x v týždni  309 199  149
kurz 60 minút 1x v týždni  169  109  79
 * individuálne hodiny pre detitrvajú 45 minút

 všetky kurzy trvajú 12 týždňov, ceny sú uvedené za jednu osobu). Jazyková škola Venga! nie je platcom DPH.

Preklady

preklady z anglického, resp. španielskeho jazyka do slovenčiny, 1NS (1800 znakov) 12€
preklady zo slovenského do anglického, resp. španielskeho jazyka, 1NS (1800 znakov ) 14€

Tlmočenie

sprievodné tlmočenie, 60 minút 19€
konzekutívne tlmočenie, 60 minút 23€