náš systém výuky

Chceme naučiť našich študentov najmä komunikovať v cudzom jazyku a na to sú zamerané aj naše hodiny. Nenecháme študentov ulievať sa, na programe sú stále nové konverzácie a aktivity, kde sa každý dostane k slovu.

Ďalšou dôležitou súčasťou výuky sú odposluchy a to nielen z knihy, ale aj z piesní, reportáží, správ, seriálov, či filmov. Gramatika, čítanie, či písanie sú taktiež súčasťou, avšak len toľko, aby sa nikto nenudil. Študenti sa musia naučiť rozprávať a sami tvoriť vety.

Tempo, ktorým ideme je pomalšie, ale cieľom nie je rýchlo “preletieť” knihou, ale to čo sa preberie naozaj vedieť použiť v praxi. Aj preto sú naši študenti veľmi spokojní a my sme spokojní keď vidíme ako sa zdokonaľujú.