o našich prekladoch a tlmočeniach

Preklady

Okrem jazykovej výučby ponúkame i preklady z, alebo do jazyka anglického a španielskeho. Často prekladáme najmä propagačné materiály, web stránky, podnikateľské plány, marketingové štúdie, alebo sprievodné správy.

Tlmočenie

Tlmočíme najmä konzekutívne, a to pri obchodných stretnutiach, zahraničných návštevách a jednaniach.

Ceny nájdete v našom cenníku.