Naša prihláška na jazykový kurz

Na kurz sa môžete prihlásiť ak vyplníte nasledujúci online formulár:

Informácie o kurze a podmienkach:

Skupinové kurzy trvajú 12 týždňov. Presný rozvrh bude stanovený najneskôr tretí septembrový týždeň. Keďže kapacita je obmedzená, vopred prihlásení študenti budú mať miesto v kurze do septembra rezervované, potom už rozhoduje promptná úhrada. Kurz je potrebné uhradiť vopred, prevodom na účet alebo platbou v hotovosti, najneskôr však na prvej hodine platbou v hotovosti.

*Pri individuálnych kurzoch sa dá stanoviť začiatok, trvanie, či frekvencia individuálne. Takisto sú však kapacity obmedzené a preto je potrebné sa prihlásiť vopred. Ak sa študent nemôže zúčastniť hodiny, a hodina je zrušená minimálne 1 deň vopred, bude hodina nahradená v inom termíne do konca trvania trimestra. Ak sa hodiny nemôže zúčastniť lektor zo závažných dôvodov, a nepodarí sa hodinu nahradiť v žiadnom náhradnom termíne počas celého trvania kurz, peniaze za túto hodinu sú študentovi vrátené.