VOĽNÉ MIESTA V KURZOCH

Ešte stále sa môžte pridať do našich zimných kurzov!!

novinkou je ŠPANIELČINA ZAČIATOČNÍCI, ktorý otvárame teraz v pondelok 11.2.!!

bude bývať v pondelok a stredu 18:45-20:15

Máme však otvorených viac kurzov, v ktorých sa nájde ešte voľné miestečko:-)

španielčina začiatočníci II. A1  pondelok a streda 17:00-18:30

španielčina mierne pokročilí I. A2 pondelok a streda 17:00-18:30

španielčina mierne pokročilí II. A2 pondelok 18:00-19:30

španielčina vyššie stredne pokročilí B1 utorok a štvrtok 17:00-18:30

španielčina vysoko pokročilí B2 štvrtok 7:20-8:20

angličtina mierne pokročilí B1 utorok 16:40-18:10

angličtina stredne pokročilí B2 utorok 15:00-16:30